utorok 14. februára 2017

To mi hlava nebere...


...zaplatil som si známku ZMOSu na rok 2017,nič nečakám, nič nepotrebujem od Zväzu modelárov, ALE: 

  • Prezident nášho Zväzu nám ovečkám  poslal „pastiersky list“, v ktorom nás ubezpečil, aké je pre nás modelárov členstvo v ZMoSe dôležité. Naznačil, že máme  určité finančné problémy, ale ináč je všetko OK. Na hlavnej stránke Zväzu  sa medzitým objavila zmienka, že to predsa, len nás modelárov akosi ďalej financovať nebude. Mala by sa udiať „nepodstatná“ zmena zlúčiť  ZMoS so SNA , aby sa obnovili dotácie štátu pre modelárov. Súhlasia  so zlúčením  aj „neletecký“ členovia  Zväzu?
  • Aktívne lietam s RC modelmi a nikde  na stránkach ZMoSu som sa nedočítal, ako pokračuje  jednanie s DÚ ohľadom Rozhodnutia č.1/2015.  Teším sa na (citujem): „zoznam všetkých plôch využívanými klubmi za plochy trvale schválené pre využitie na modelárske účely pre všetkých členov ZMoSu“.

Vážený pán Pavol Barbarič, prezident ZMoSu:To Vám nestojíme za dôsledné, pravidelné  a pravdivé informovanie  nás platiacich členov o činnosti Zväzu?

To mi hlava nebere.

Doplnené : editoval Vojto  Stupák, 18.febrára 2017 o 14:02
Ti diskusné príspevky Ľuba  Krupára som zlúčil do jedného celku a v plnom rozsahu  vkladám do príspevku .


To asi nikomu hlava neberie,
Pastiersky list, ako výstižné si ho nazval sa žiaľ nezakladá na pravde. Je to len pokus vytvoriť virtuálnu realitu a dať do obehu informácie, ktoré možno dávno mali pravdivý základ no časom sa situácia podstatne zmenila. Asi hlavným cieľom bolo vytvoriť dojem, že prezídium " robí čo sa len dá.....
Áno zoznam plôch sme podľa zápisu z jednania na DÚ , mali poskytnúť. To čo bolo poslané ani zďaleka nebolo vyčerpávajúce a úplné. No v tom istom zápise som bol označený za "komunikátora“ a na moju adresu prišli návrhy od DÚ, ktoré to zmenili: Dostali sme možnosť účasti na tvorbe nového predpisu pre tvorbu a využívanie " Iných Plôch"
Iba s hŕstkou ochotných modelárov som dal dokopy najprv pripomienky, neskôr nové znenie kapitoly pojednávajúcej o plochách pre letecké modely... Ešte začiatkom tohto roku som bol ubezpečovaný, že je všetko na najlepšej ceste... Potom som ale dostal facku- predpis vyšiel a je to paškvil, ktorý nemá obdobu. Aj sú spomenuté modely aj sa tam o nich nedočítaš kde by si potreboval...Otvorene som to skritizoval a dostal som túto odpoveď:


Vážený pán Krupár,
Ďakujem Vám za vyjadrenie a chápem Vašu pripomienku k textu a vydanému dokumentu ako celku, bohužiaľ dokument a jeho obsah nezávisel iba od odborného posúdenia zamestnancov DU/DCL.
Prosím, nechápte tento dokument ako ignoranciu z našej strany, naopak, budem sa snažiť aby aj pre modelársku verejnosť boli vytvorené prijateľné podmienky bezpečnej prevádzky.
Aj keď úprimné povedané, EU reguláciu sa zatiaľ nedarí presadiť v prijateľnom časovom horizontu a v rozsahu aký by vyhovoval všetkým prevádzkovateľom UAV/modelov.
Tak ako som uviedol v minulom roku, rozhodnutie o lietadlách spôsobilých lietať bez pilota sa bude musieť modifikovať, ale teraz Vám neviem určiť termín. Ale, ak sa bude pripravovať text zmeny, určite neopomeniem osloviť Vašu organizáciu s požiadavkou na pripomienkovanie.
M.Nemeček      RDCL/ DÚ SR


Na DÚ boli po od konzultovaní s RLM odovzdané podklady na novelizáciu Rozhodnutia č.1. Zatiaľ sa čaká na EASA, ako je uvedené v odpovedi p .Nemečka z DÚ.
A že nás rozhodnutie neobmedzuje, ako píše prezident, je nepravda a ani fakt, že " nám tolerujú lietanie nič nemení na fakte, že právne sa nezmenilo nič a pri každom incidente ťaháme za kratší koniec.
Tu nech si každý vytvorí názor, kde je pravda.
Takto by sa dali vyvrátiť aj ostatné časti " pastierskeho listu" O financovaní ani nehovorím. Keď rok po nadobudnutí účinnosti nového zákona o športe, podľa ktorého sme neboli uznaní ako Vrcholový Športový Zväz (teda nemáme šancu získať prašule od MŠ priamo)napíše prezident, že vyslal viceprezidenta na MŠ aby vysvetlil postavenie modelárskeho športu... natíska sa otázka ako pravdivé sú jeho tvrdenia o tom, že prezídium sa nemohlo venovať ničomu inému, lebo riešilo problematiku dopadu nového zákona????Dodnes nemáme ani začaté kroky aby sme vytvorili podmienky aby ZMOS spĺňal požiadavky na športový zväz (prerobiť stanovy, zaviesť evidenciu a....)Tu je dobre zapochybovať, či sa s nami budú baviť aj pri predkladaní požiadaviek na DOTÁCIE, ktoré tak vehementne presadzuje p. Szabadoš, aby sa vyhol včleneniu LaRM pod SNA.


Všetkým, ktorý nie sú lenivý a pozrú sa aj na riešenia, ktoré majú inde vo svete, vedel, že to inak ani dopadnúť nemohlo. Ale nie je to katastrofa - Modelársky šport je "PODKATEGORIOU" Leteckých športov a tie majú postavenie, ktoré im umožňuje nárokovať si peniažky priamo z rozpočtu. Tu dobre zareagoval J. Košťan, ktorý začal jednať so SNA. Vďaka prezidentovi SNA boli na MŠ pretlačené výsledky modelárov a vznikol priestor na to, že je to výborná cesta pre ďalšiu budúcnosť leteckého a raketového modelárstva.  Ja som postup schvaľoval,  ale vadila mi metóda a forma. Preto som navrhol prezidentovi aby mi rozšíril poverenie a mohol som oficiálne rokovať s prezídiom SNA. Stalo sa, rokovanie prebehlo a je na stole obojstranne podpísaný zápis s dohodnutými postupmi. Teraz je na ťahu ZMOS. Požiadal som prezidenta aby sa prestalo "politikárčiť a podsúvať strach z rozpadu ZMOS, obviňovaním ľudí, ktorí to mysleli dobre a konali pretože nekonalo prezídium- Navrhol som aby zvolal mimoriadne prezídium, kde by som mohol oficiálne vysvetliť skutočný stav a varianty riešení....
Včera som sa okľukou dozvedel, že je zvolané na sobotu, ale mňa tam nikto nepozýva.
Momentálne čakám, či tak neurobia v piatok aby som to " nestihol".
Nech je situácia akokoľvek zamotaná, je to len dojem. Raz bude musieť byť Konferencia, potom Valné zhromaždenie a bude záležať na Vás , leteckí a raketoví modelári, ako sa postavíme k problémom.
Či presadíme variant zotrvania v ZMOS-e s vytvorením pomerného zastúpenia podľa počtov a výsledkov leteckých a raketových modelárov, alebo budeme hľadať cestu opustenia ZMoS-u,  ktorý už prestáva byť garantom leteckého a raketového modelárstva.  Podľa stanov stačí aby na Valnom zhromaždení proti L a R modelárom zahlasovali lodičkári autičkári a sme " J A S N Í". Pritom stav je opačný. Keď na členskom sa od LaRM vybralo cca 8000 Eur, potom od LM iba 800. Ostatné odbornosti ani neuvádzam. Ešte horšie je to pri podpore nárokov na " štátny príspevok" ( či už cestou zákona o športe alebo dočasne dotaciami) 99%  podiel na získaní akéhokoľvek obnosu majú LaRM. Stačí si pozrieť zoznamy klubov, počty mladých modelárov, a výsledky z medzinárodných súťaži a je to jasnééééé. Solidarita je krásna vec ale musí mať hranice. Nepodsúvam vhodné riešenie, ale som hlboko presvedčený, že pre LaRM je jedinou cestou včleniť sa do štruktúr SNA, ktorý je jedinou organizáciou zastrešujúcou letecký šport pred medzinárodnou federáciou( FAI). Pritom poznám postup, ktorý by mohol uchovať aj ZMOS. Ale znova, iba v upravenej podobe.
Ľ. Krupár

15. februára 2017, 8:03

 

Žiadne komentáre: