sobota 18. marca 2017

To mi hlava nebere...resumé


Uplynul mesiac od uverejnenia príspevku, pribudlo niekoľko strán textu a odkazov ku pôvodnému príspevku.  Dostal som obsiahle mejly, absolvoval som dlhé tel. hovory  s informovanými modelármi ...takže  teraz viem viac . Budem sa snažiť stručne v bodoch zrekapitulovať výsledok.
 Zväz modelárov, má sám so sebou starosti. Vo Zväze prebieha boj o pozície /moc, peniaze, vplyv.../ Nemá čas a silu na radových členov, nemá čo poskytnúť za 100%-né  navýšenie členského oproti  minulosti. Nemá žiadnu zodpovednosť voči členom, ignoruje informovanie o svojej práci /nečinnosti/

 

  • Osamostatnenie Klubu Leteckých a Raketových modelárov je pravdepodobne hraničiace s istotou v „prezídiu“ neprechodné.  ZMOS  by stratil svoju podstatu a zostávajúce odbornosti /auto, lode, železnice/ aj prílev financií od štátu.

  • Pripravovaná  novela Zákona o športe nenaplní očakávanie Zväzu, zjednodušiť prístup ku štátny dotáciám na modelárstvo. Naopak  mládežnícke modelárstvo bude podporované pravdepodobne nenárokovateľným príspevkom od štátu na „krúžkovú“ činnosť. Financie majú byť v rozpočtoch škôl, ktoré si budú objedávať prácu s mládežou u odborníkov...taký je návrh, realita môže byť iná.  Príspevky od štátu nebudú určite preddavkom, ALE ako odmenou za vykonanú prácu.

  • Rozhodnutie 1/2015  /o bezpečnosti modelárstva.../ platí, nič sa NEZMENILO.  Zväz živý falošné ilúzie, že všetko bude ináč a po našom. Bohužiaľ realita je iná.  DÚ si splnil úlohu, vydal rozhodnutie a očakáva ďalšie inštrukcie „zhora“ /EASA/čím sa bezpečnostné nariadenia v EÚ zjednotia /sprísnia/ . Ako oficiálny predstavitelia DÚ opakovane deklarovali komunikátorovi Zväzu , priestor na vyjednávanie je nemožný, maximálne v rozsahu úľav na presne vymedzených plochách /modelárskych letiskách/. Zväz vo svojom momentálnom stave /personálnom a v stave rozkladu/ nedokáže pripraviť podklady na evidenciu  vymedzených plôch určených  na lietanie. Argument: Tolerovanie DÚ  podaní o porušení rozhodnutia  vzbudzuje väčšinou úsmev cez slzy, ale je pred zvesťou, kapitálneho trestu....

  •  Ja vnímam jedinú možnú alternatívu, na začiatku modelárskej sezóny pripraviť masívnu osvetu /v ČR takto/ na obmedzenie porušovania Rozhodnutia 1/2015. Tak ako nemecký modelársky zväz pripravil plagát signovaný samotným ministrom /u nás ne predstaviteľné/, tak aspoň na našich miestnych modelárskych portáloch a predajniach vysvetliť súčasný stav a graficky zdokumentovať možnosti lietania v rámci rozhodnutia. Tu ponúkam svoju spoluúčasť, niečo som  na tomto webe už ironicky publikoval...

Vojto Stupák, člen LMK Martin a člen ZMOSu Slovensko.
HOWGH
 

Žiadne komentáre: