sobota 5. januára 2019

Potrebuje LERMAS modelárov ?


Na Slovenskom modelárskom webe sa úporne už niekoľko dní diskutuje o činnosti mladého Zväzu modelárov: LERMAS.  Diskusia je obsiahla až neprehľadná, ale snažím sa sledovať jej obsah...

 Združenie malo svoju výročnú konferenciu,(15.12.2018) z ktorej ani po troch týždňoch nie je výstup (zápisnica). Prirodzene, budí to podozrenie, že niečo nie je v poriadku...V diskusii sa vykľul zásadný problém. Diskriminácia individuálnych členov organizácie poplatkom za členstvo 50 EUR, oproti „riadnym“ členom  z radov modelárskych kluboch za 25 EUR. Argumentácia gen.sekretára je nepresvedčivá nárastom administrácie pre individuálnych členov. Nárastom  poplatkov, ako vyplynulo z diskusie, bolo  minimalizovať "nepotrebných" členov.
NOVÉ : Doplnené 16.1.2019
Dokumenty na prvé čítanie sú pripravené, ako sa zdá, precízne. Klobúk dolu pred  sekretárom.
Väčšinu dokumentov si vytlačím a budem čítať s porozumením. Príhovor predsedu LERMASu už  vytlačený čítam. Náš  LMK Martin má výročnú konferenciu 19. 1. 2019, predseda  klubu určite bude vedieť aj to,čo z konferencie je napísané "medzi riadkami".
Sem na blog napíšem viac, po schôdzi nášho klubu...Od začiatku vzniku organizácie bolo jasné, LERMAS vzniká ako účelová organizácia, ktorej cieľom je čerpanie financií zo štátneho rozpočtu na šport- z ministerstva školstva. A tu je jasné, prečo všetky príspevky sú podmienené mládežou . V letectve sú to deti od 1-23 rokov! Z celkového členstva +- 900 duší, je asi 1/10  z počtu, modelárov(+vedúci)  oprávnených poberateľov štátnej dotácie. A tu je najvýraznejší problém +-800 modelárov – hobbystov je pre LERMAS nezaujímavých...skoro Vysvetlím, sú potrebný do „počtu“ ako argument pre SNA., ktorý sprostredkováva čerpanie financií. Tu vystupuje LERMAS  nediplomaticky. Nevhodne až „zúrivo“ sadožaduje podielu z dotácií pre mládež. SNA je prevádzkovateľ letísk,  na ktorých väčšina modelárov lieta. SNA prostredníctvom svojich funkcionárov   si bude „pamätať“ prístup LERMASu ku dohodám a my modelári  nemôžeme očakávať  od nich nadšenie s lietaním na letiskách SNA.

K podstate problému: Čo môže LERMAS. poskytnúť pre nepotrebných asi 800 členov...skoro nič
  • Poistenie pre bežného modelára -hobbystu nepoužiteľné, +-3 EURá/člen sú za poistenie podozrivé a už prvotné obchádzanie poistných podmienok , ako celoročný tréning je nepochopiteľné...
  • Ponúkať „modelárske letiská „  na lietanie s modelmi je  podľa odkazu  hazard s dôverou modelárov. Schvaľovanie je dlhodobý legislatívny proces, do ktorého vstupuje niekoľko štátnych orgánov a každému súdnemu človeku je jasné, že napr.: uvádzať Krížnu ako plochu na lietanie je v rozpore zákonom o ochrane prírody
  • Pravidlá lietania s modelmi:  Očakávané rozhodnutieč.1/2019 DÚ o prevádzke lietajúcich modelov  bude kľúčovým rozhodnutím pre lietanie všetkých modelárov . LERMAS musí priznať, že pre organizovaných modelárov nedokáže ponúknuť žiadny bonus, prečo by mali byť hobbysti členmi združenia!

Čo na záver ? Ja to vidím tak, že v tomto okamžiku by mal vystúpiť na verejnosť predseda: Napísať pokorný „pastiersky list“  pre svojich členov, požiadať ešte o rok trpezlivosti.  Nič nesľubovať,  ALE pre všetkých modelárov urobiť niekoľko radikálnych  zmien, aby  ich presvedčili na členstvo v LERMASe 

Vojto Stupák

P.S...neviem či chcem byť teraz  členom , ale predseda môjho klubu sľúbil, že tento  rok to  členské  za mňa zatiahne😉
Žiadne komentáre: