nedeľa 14. januára 2018

Správa o stave modelárstva...

... v Martine a okolí.
Dňa 13, januára sa uskutočnila výročná schôdza Letecko modelárskeho klubu v Martine. Oficiálnu zápisnicu, podľa sľubu omladené ho vedenia, nájdete na web stránke klubu a na FB profile.
Dnes 3. februára uplynuli  tri týždne od konania výročnej schôdze.
Pridávam sem na  blog, to čo už oficiálne mohlo byť zverejnené ( a dúfam že aj bude).