piatok 1. novembra 2019

Rozhodnutieč.1/2019 z 30.10.2019...

Rozhodnutie je zrušené.

 P.S. Rozhodnutím č.2. 2019  zo dňa 14.11.2019  horeuvedené už neplatí.
  .
 Plné znenie TU 
Doplnené 3.11.2019.
Neviem či je to dobrá alebo zlá správa  pre RC modelárov...
Opakovane som horeuvedené rozhodnutie v čítal v tablete, ale mám pocit že DÚ si plnil plán legislatívnych úloh na rok 2019 a vydal  zatiaľ vlastné rozhodnutie s účinnosťou od 15.11.2019
Dopravný úrad sa týmto rozhodnutím  "rozhodol" získať čas na skutočné rozhodnutie, ktoré podľa Európskej legislatívy bude platiť  až od 1.7.2020.  


Každému, kto trochu sleduje dianie okolo modelárskej legislatívy je jasné, že Európska organizácia  bezpečnosti civilného letectva reguláciu zavádza v dôsledku masívneho nástupu dronov do vzdušného priestoru. Z regulačných predpisov nie som nadšený ALE je mi jasné aby nebol chaos, že poriadok musí byť  všade, aj ...vo vzduchu. Pre nás, pilotov RC plošníkov sa zdajú neintenzívnejší porušovatelia  práve "Dronisti". Musím priznať že prave plošníky sú zdrojom fatálnych nehôd...všetci sme počuli o maďarskej katastrofe na modelárskom leteckom dni aj posledná vážna nehoda z Amerike je smutná.
Na záver trochu osvety o čom je podstata regulácie lietajúcich aparátov. Rozhodnutím EASA  vznikajú kategórie modelov podľa hmotnosti a prevádzkových obmedzení.

P.S. Použijem zdrojový  preklad dokumentov EASA, je zrozumiteľnejší ako Rozhodnutie 1/2019...
  • Delenie podľa hmotnosti  na triedy C0,C1,C2,C3,C4. (Príloha na konci dokumentu)
  • Delenie podľa prevádzkových obmedzení na subkategórie.A1, A2, A3 (Príloha... )
Regulácia našich modelov sú variácie  tried a subkategórií:


1 komentár:

Igor povedal(a)...

Napísané je to pekne, len tam ešte chýba to najdôležitejšie: Kto bude zodpovedný za kontrolu!