štvrtok 18. októbra 2012

Drevená holubica...

...drevený vetroň  Columba.

COLUMBA bola Noemova holubica, ktorú vyslal zo svojej archy na suchú zem. VRÁTILA sa s olivovou ratolesťou TAM ODIAKIAĽ VYLETELA v zobáku-potopa skončila...trocha symboliky v modelárstve nezaškodí:-).


Model začal vznikať asi pred rokom,  keď som som začal uvažovať nad väčším RC vetroňom. Pôvodný zámer bol postaviť  termický vetroň s vlastným elektropohonom. Krídla vznikli ešte počas vlaňajšej zimy, ale akosi nevyšiel čas na dokončenie modelu. Medzičasom nás  s  Igorom ovládla "retrománia" a pôvodný laminátový trup bol nahradený dreveným. Trup dostal mierne historické črty a plánovaná telemetria do modelu sa stala realitou. Futaba ponúka dokonalú telemetriu s meraním výšky a GPS údajov, takže trup modelu musí poskytovať dostatok priestoru na vybavenie.V súčasnosti sa objavujú  prvé kontúry trupu. Neobvyklá priestorová konštrukcie trupu vzniká na ""rebríku", ktorý sa dá otáčať a umožňuje maximálne presnú a pohodlnú stavbu. Rebrá vznikli ručným pílením a opracovaním. Strojová výroba na CNC fréze sa  pri jednom kuse neoplatí, za tri popoludnia je trup v kostre hotový...
Sledujete ďalej....


Žiadne komentáre: