utorok 27. novembra 2018

Rozhodnutie DÚ č. 2/ 2019......ktorým sa určujú podmienky vykonania  letu lietadlom spôsobilým  lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.
Ilustračný obrázok ešte z roku 2015
Fikcia alebo realita? Bohužiaľ realita. Viac ako menej som predpokladal, že nové rozhodnutie príde opäť ako blesk z jasného neba:  Z videa, ktoré mi „hraje“ pri písaní toho to príspevku je jasné, že BUDE! Opäť bez  participácie modelárov, ako dotknutých osôb.
Vopred napíšem, že momentálne nevidím žiadny priestor zo strany modelárov (Lermasu) na  spoluúčasť na pripravovanom novom rozhodnutí ! Už je neskoro! . (Ale rád by som sa mýlil) Termíny  vyhlásenia  nového rozhodnutia tlačia DÚ do skráteného jednania LEN  s armádou  a riadením let. prevádzky
Už len pre úplnosť pripíšem zopár faktov, ktoré nám ako  praktikujúcim modelárom,  pred zverejnením  nového rozhodnutia uľahčia zmieriť sa s nový mi pravidlami lietania s RC modelmi na Slovensku.
Sledujte ďalej bude PEL MEL


  • Na začiatku je nutné pripomenúť, že Európska agentúra pre bezpečnosť leteckej prevádzky svojim rozhodnutím letecké modely +  drony   definuje spoločne ako bez pilotné prostriedky, ktoré svojimi rozhodnutiami reguluje.
  • Pre nás ako leteckých modelárov je to priťažujúca skutočnosť. Drony sú problémovým " lietajúcim modelom" a všetky  ďalšie regulácie majú podstatu v "umravení" porušovateľov rozhodnutia č.1/2015
  • Bezpečnostná regulácia  dronov sa deje už od roku 2016.
  • Rozhodnutie Európskej agentúry  zaviazalo všetky štáty EU zákonnou reguláciou od 1.januára  2019. Toto bolo známe už v máji 2018
  • Na Slovensku, pán Jurovic, "štátny radca", úradník  na DÚ,  prezentuje súčasnú aktivitu na poslednú chvíľu,  pri tvorbe rozhodnutia ako primeranú.
  • Vo videu odznela aj absurdná možnosť  doslovného prekladu zákona Európskej agentúry priamo do legislatívy SR , pričom znenie pôvodného zákona doporučuje jednať s národnými zväzmi modelárov!
  • Organizovaných modelárov považuje   EASA za dôveryhodných partnerov Nerozumiem ignorovaniu národného Zväzu modelárov pri tvorbe nového rozhodnutia. Vyhradené modelárske plochy  a organizovaní modelári mohli mať voľnejšie pravidlá, za ktoré by ručili prevádzkovatelia týchto letísk. 
  • Vyspelé modelárske krajiny, Franúzsko, Nemecko majú už vlastné pravidlá. Na schválených modelárskych letiskách fungujú voľnejšie obmedzenia.
Dajme sa prekvapiť, 1.január 2019 sa blíži.

1 komentár:

Igor povedal(a)...

Asi náš modelársky zväz nezaregistroval modelárske letiská. Potom DÚ nemal dôvod zástupcu zväzu pozvať na jednanie.