streda 14. mája 2014

Tam kde končia modelári, začínajú programátori...

...vedľa v PEL-MEL  mám odkaz na video po ktorom som začal uvažovať, kde skončí to naše modelárstvo.
Začalo to nenápadne, v F5J-čkach od budúceho roka povolili v modeloch  gyro...
Ja to vidím tak, že stabilizácia letu  povedie na úplne  autonómny let !

Stačí už len málo: Do modelu zapojiť  GPS, troj-osé gyro , akcelerometer, variometer a magnetometer . Plus šikovný modelár, programátor a vysielač je zbytočný.


Viem si predstaviť, že taký "súťažný" let prebehne nasledovne:
  1. Pretekár (majiteľ, veď model si kúpil...), príde na štart .
  2. Položí model na bod pristátia (aby si model načítal  dáta, kde má pristáť...)
  3. Na povel štartéra model vypustí hocakým smerom, v ľubovoľnej polohe, (veď má gyro...)  model sa stabilizuje  a zorientuje  sám...
  4.  Model   si podľa Varia nájde stúpavé prúdy a zacetruje do stredu termiky...
  5. Vypne motor v minimálne potrebnej výške...
  6. Stabilný  let    v optimálnej rýchlosti (Presne ! podľa rýchlostnej poláry profilu) ..žiadny problém: Veď  model má  rýchlostnú sondu  a hocijaká zmena rýchlosti sa upraví zakrivením profilu (video na konci...)
  7. Dodržanie času letu, optimálny zostup a  PRESNÉ pristátie zabezpečia sondy a elektronika... 
A víťaz... ?
Priznám  sa , že netuším ako to skončí . Pre istotu sme s Igorom  začali stavať RC V1-ku ADMRÁL II, aby ten pokrok okolo nás prefrčal nebadane...                 

Žiadne komentáre: