pondelok 10. júla 2017

Krížna 2017, príroda a modeláriPríspevok bol v počítači už dlhšiu dobu, vznikal súbežne s fotoalbumom,  nakoniec  som pridal modelárov. Začalo to veľmi jednoducho: Lacovi som sľúbil že zistím, ako je to s lietaním vo Veľkej Fatre na Krížnej. Navštívil som niekoľko krát správu CHKO ktorá sídli u nás v Martine / a vrchol Krížnej tam patrí/. Zistil som že, pohorie Veľkej Fatry patrí do tretieho stupňa ochrany prírodylietanie v tejto oblasti je zakázané.
Aké koľvek: S RC modelom, "dronom", športovým lietadlom...

ALE...

 Príslušný zákon má ale jedno ustanovenie, ktoré nám dávalo nádej: Potrebujeme SÚHLAS:
Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
..... 
d) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia
Tu  skrátim niekoľko týždňové vyjednávanie a v bodoch prí píšem kedy je naše modelárske lietanie v súlade s platnou legislatívou, tak ako naše lietanie Krížna 2017 bolo!
  • Celý proces legalizácie lietanie v treťom ochrannom pásme  je dlhodobý proces. Jednoducho treba akceptovať zákonnú 30 dňovú lehotu, ktorej podlieha vydanie súhlasu...nedá nič robiť, je to tak
  • Administratívny súhlas podlieha vyjadreniu majiteľovi pozemku, správe chráneného územia a úradu životného prostredia príslušného  územného celku...
  • Majiteľ pozemku je je jasný z katastrálneho členenia, v oblasti Veľkej Fatry sú to poľnohospodárske družstvá, ktoré používajú ako pasienky....
Kontrolórom "Súhlasu" sú strážcovia Národného parku Veľká Fatra, podliehajúci správe. Ako som bol poučený, kontrola  má niekoľko možností podľa závažnosti porušenia zákona:
Upozorneniebloková pokuta na mieste odňatie /znefunkčnenie/ športového zariadenia Správne konanie /finančný postih/
Možno sa zdá z hore uvedeného, že administratívne prekážky sú neprekonateľné, ale je to len otázka trpezlivosti, dá sa to zvládnuť...
Najdôležitejšie je v konečnom dôsledku  je dodržiavanie Zákona 543/2012. 
Ak sa vám  z doteraz z napísaného zdá, že ochranári sú úradníci komplikujúci život ľuďom/ turistom, športovcom, modelárom/ nie je to pravda! Po opakovaných návštevách na správe som dospel k názoru, že sú to vzdelaní odborníci vo svojom fachu. Vypočul som si presvedčivé argumenty prečo dravce sa správajú dezorientovane pri pohybe lietadiel /modelov/, pohyb mimo chodníkov zanecháva pachové stopy, hluk /iný ako prírodný/ vyháňa živočíchy zo svojho teritória...
Pre nás modelárov je zásadná podmienka: Ticho, rešpektovanie života- biorytmu živočíchov a  slušnosť...
  • Naše RC modely MUSIA byť vetrone, nesmú byť zdrojom rušivých zvukov v prírode
  • Mesiace  mimo leta / júl a augusta/ nie sú vhodné /nedovolené/ na naše modelárske pôsobenie v ochrannom pásme
  • Malé modely do veľkosti +-1 m pripomínajúce siluetu dravcov dezorientujú vtákov pri vyvádzaní mladých do prírody. /Naše samokrídla- NIE/ Pozoroval som jastraba  s mláďatom, ako prchá zo svahu pri divokej akrobacii modelu Alula...
  • Pohyb je dovolený LEN po vyznačených turistických chodníkoch +-2 m /slušnosť/
  • Maximálny počet športovcov je obmedzený zákonom /30 modelárov-šporovcov,/
  • Pohyb vozidiel a parkovanie LEN na povolených trasách a parkoviskách
Tu je priestor poradiť, na radu AKO na lietanie vo vysokohorských podmienkach.
Poradil riaditeľ správy NP Malá Fatra: Pre športovcov- modelárov dodržiavajúcich pravidlá zákona vyžiadať súhlas na pohyb v treťom ochrannom pásme. Kluby, spoločenstvá takúto možnosť majú. Obe správy národných parkov/ Veľká Fatra, Malá Fatra/  sa takýmto súhlasom nebránia. Po mojich vysvetleniach / a zárukách/ sú dokonca lietaniu modelárov naklonení...

Žiadne komentáre: