nedeľa 14. januára 2018

Správa o stave modelárstva...

... v Martine a okolí.
Dňa 13, januára sa uskutočnila výročná schôdza Letecko modelárskeho klubu v Martine. Oficiálnu zápisnicu, podľa sľubu omladené ho vedenia, nájdete na web stránke klubu a na FB profile.
Dnes 3. februára uplynuli  tri týždne od konania výročnej schôdze.
Pridávam sem na  blog, to čo už oficiálne mohlo byť zverejnené ( a dúfam že aj bude).
Môj klub RCM Martin jedným z najväčších a naj aktívnejších  klubov na Slovensku. Tak ako asi väčšina modelárskych klubov aj náš prešiel rôznymi obdobiami, úspešnejšími aj menej úspešnými. Vlani  sa stal predsedom Ľubo Nemček, mladý úspešný modelár, ktorí bol pre väčšinu z nás nádejou v zmene komunikácie v klube aj na verejnosti. Tento rok do vedenia klubu bol delegovaný Jakub Drmla, člen subkomisie CIAM FAI. Pre klub má byť zárukou na presné a zodpovedné informovanie  modelárskej verejnosti na web stránke klubu a sociálnych sieťach.
Pridávam  moje PEL MEL z poznámok z "výročky."
  • Schôdzovali sme "skoro na letisku" v reštaurácii Turčiansky dvor v Tomčanoch.
  •  V klube začína prevládať pozitívna atmosféra, o návrate do klubu uvažujú aj dlhoroční modelári "odídený" bývalým  vedením klubu.
  • Hospodárenie kluby je  stále "prebytkové",  ale oproti  roku 2007 výrazne nižšie.
  • Smerovanie klubu je širšie, od kategórie voľných modelov po RC hádzadlá.
  • Upadajúca kategória F3J (termické vetrone) sa stala pre klub "slepou uličkou", ako finančnou tak aj organizačnou...hodnotenie je netransparentné a náklady na modely  sú neúmerné výkonom.
  • Práca z "mládežou": Forma, ktorú presadzovalo bývalé vedenie klubu (materiálne a finančné podporovanie "mladých" bez modelárskych skúseností) sa vypomstilo. Bolo reálne prehodnotené - "tudy cesta nevede"
  • Členom klubu chýbala správa o hmotnom majetku klubu - bola vytvorená fundovaná revízna komisia s úlohou podať správu  o reálnom stave.
  • Letisko Martin je domovskou plochou na  naše lietanie. Je vytvorená koordinačná dohoda s vedením Aeroklubu pre lietanie modelárov, členov LMK. Je prísna ALE rozumná. Pre mňa, ako člena  Aeroklubu je akceptovateľná, pre niektorých nedisciplinovaných bude likvidačná...
  • V Turci je dosť praktikujúcich modelárov (kupovači, lietači:-) čo nie sú organizovaní. Vôbec mi to nevadí, ale na jeseň EASA, vydá pravidlá záväzné pre každého modelára, klub by mal mať záujem o začlenenie každého modelára pod svoj dohľad. Určite sa to oplatí, organizovaní členovia budú mať výhody a prehľad...
  • Modelárske poistenie: Priznám sa, poistka za 2 (slovo dve) Eurá sa mi zdá "podozrivá". Každý si musí zvážiť, či je pre jeho modelárčenie stačí (ak son dobre rozumel, tak kryje, len súťažnú činnosť). Často lietam športovo (80%) mimo letiska, moja poistka  pri športovej činnosti za 10 EUR funguje. (overené pri skrivenom blatníku  bicyklom, či prevalenom plote pri ceste:-)

Žiadne komentáre: