streda 6. januára 2021

Prajem nám do roku 2021...

..aby tá Korona, už bola za nami a život, aj ten modelársky sa vrátil do starých koľají.  Správam sa zodpovedne a určite sa dám očkovať, tak ako doteraz. Pôvodne som mal pripravený Trojkráľový príhovor rekreačného  modelára...ale predseda ma  predbehol. Ja radšej dám, pre potešenie, jeden pekný záber  zo včerajšieho poletovania.

Keď už ste sa do klikali až sem, tak skúsme zopár predsavzatí...

Nezabúdajme že, modelárstvo je hobbyzmom, čo nám ALE môže priniesť radosť a potešenie zo zložitého každodenného života. Bohužiaľ aj náš koníček , modelárstvo sa prenieslo do virtuálneho sveta anonymity, počínajúc konferenciou a končiac nezáujmom o Klubový a  Zväzový život. „Náš modelársky priestor“ ovládli Drony, ktoré lietajú autonómne. Aby sme sa tam všetci bezpečne zmestili,  správajme sa zodpovedne, podľa  pravidiel.

  • Všetci čo sme prepadli tomuto nádhernému koníčku vzájomne sa rešpektujme, dodržujme súťažné pravidlá a pravidlá Fair Play .
  • Ak to bude možné, stretávajme sa!Kluboch, vo Zväze. Viem, že pre niektorých bude problém členské, ...aj tento rok zaplatím. Ja to vnímam ako dar, za členské nič nečakám.
  • Lietajme BEZPEČNE...pomaly a nízko☺. Pomaly moc nie, ale tú výšku budeme mať limitovanú. Novým rozhodnutím DÚ bude priestor G (do 300m) regulovaný.
  • Skúsme vzájomne komunikovať  aj v tomto virtuálnom priestore.  Aj na FB sú dve skupiny 12,  kde môžeme slušne a verejne prejaviť svoj názor...verím že Klubom to prospeje a Zväz bude mať aspoň spätnú väzbu.

Vojto Stupák

Žiadne komentáre: