streda 27. mája 2009

Ustanovujúci snem.

Dovoľujeme si oznámiť širokej modelárskej verejnosti že dňa 26. mája 2009 ( na Dušana) vznikol Turčiansky Spolok Modelárov. Trojčlenný prípravný výbor sa zišiel v starobylých Sučanoch a jednomyseľne ustanovil hore uvedený spolok. Na základe úprimného jednania má spolok nasledovných činovníkov.
Dušan: Doživotný predseda spolku.
Igor: Večný kronikár spolku
Vojto: Trvalý hovorca spolku.
Ustanovujúci Snem mal tri hlavné body jednania:
1. Uctenie si predsedu spolku pri jeho sviatku.
2. Revízia zostávajúcich prstov na ruke predsedu.
3. Slávnostné vyhlásenie Spolku.
a Iné..
K bodu 1a 2.
Fotografia v titulku príspevku je dokladom splnenia bodov.
K bodu 3.
Možno doteraz to vyznieva ako recesia. ALE. Nový modelársky subjekt medzi Martinskými modelármi je na „spadnutie“. Dva existujúce modelárske kluby LMK Martin ( Paľov Klub...) a RCM klub (Jarov Klub...) mnohým z nás schádzajúcich sa na letisku v Tomčanoch z rôznych dôvodov nevyhovuje. Ale čo nás spája je radosť z BEZPEČNÉHO lietania s RC modelmi. Ako to nakoniec v tom našom „Spolku“ bude, už nie je vecou recesie, ale seriózneho jednania. Na tejto stránke sa to určite dozvieme.

Žiadne komentáre: